NVME

אנו שמחים לעדכן כי לאחרונה קיבלנו מערכת המתקדמת בעולם לשחזור כונני NVME.

שחזור נתונים מכונני NVMe , הוגבל עד כה מאוד בשל היעדר טכנולוגיות מתאימות. כיום כאמור ישנה מערכת שחזור מתקדמת שמשנה את כל זה.

מערכת זו מאפשרת לנו לעבוד עם מערכות מדיה ולשחזר קבצים שונים. הטכנאים שלנו הוסמכו בחו”ל לעבוד עם המערכת. זהו מוצר ייחודי והוא צעד חשוב עבור מעבדות מיוחדות ומומחים לזיהוי פלילי כדי לתמוך בכונני SSD נפוצים יותר ויותר, במיוחד SSIs שנתמכו לאחרונה עבור PCIe NVMe. לנו כבר יש את המערכת כך שאנו יכולים להציע שירותים המוצעים כיום על ידי קומץ חברות המספקות שחזור נתונים בעולם.