מחלקת שחזור מידע חקירתי

שחזור מידע חקירתי מטרתו להתחכות אחר פעולות שונות שנעשו במחשב.
הוא נועד לסייע לגופי חקירה שונים לחשוף פעולות כגון העלמת ראיות, מחיקת מידע, פשעי אינטרנט ועוד.
חקירות מחשב במחלקה כוללת שני שלבים : איסוף המידע וניתוחו.
בשלב הראשון אוספים את המידע ומעתיקים את החומר
בשלב השני מנתחים את החומר שנאסף, משחזרים את החומרים שנמחקו או שהוסתרו כמו כן מתבצעת פריצת ססמאות אם נדרשת ובשלב הסופי מופק דו"ח ותצהיר מומחה עבור ביית המשפט.

*אנא אל תנסו להתעסק עם הדיסק במעבדות לא מקצועיות עם ציוד לא מתאים, ככה הסיכוי לשחזור יקטן המחיר וזמן העבודה יגדל.

המידע נחוץ לך מיד? שירות שחזור חירום 24/7 בכל ימות השנה בטל': 052-6212150