הכנת חוות דעת מומחה לבית המשפט

הכנת חוות דעת מומחה לבית המשפט שחזור מידע ממוחשב

המחלקה המשפטית בחברת צ’יפ מחשבים מנוהלת ע”י משפטן בעל תואר שני במשפטים (LL.M)
המחלקה נותנת שירותים לבתי המשפט, עורכי דין, כונסי נכסים, ורואי חשבון.
החברה מקבלת מינויים מבתי המשפט או שאחד הצדדים פונה אליה לבקשת שירותים.

המחלקה נותנת בין השאר את השירותים הבאים:

חוות הדעת הינה מקצועית וערוכה בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת הראיות. חוות הדעת כוללת מסמכים, זמנים ועדויות מסודרות של הפעולות בנוסף מוגש תצהיר של החוקר על הפעולות שבוצעו.

חוות הדעת עוסקות בין השאר בנושאים הבאים: