Untitled

טכנולוגיה חדשה בניקוי פלטות מידע

למעבדה שלנו הגיע לאחרונה דיסק קשיח לאחר שהושפרץ עליו חומר ממטף בעקבות שריפה. כפי שניתן לראות בתמונה החומר חדר את הדיסק ופלטות המידע היו מלוכלכות לחלוטין.

בעזרת חומרים מיוחדים שקיבלנו לאחרונה, הצלחנו לנקות את הפלטה ברמה גבוהה מאוד. 

עד לאחרונה דבר זה לא היה אפשרי שכן צריך חומרים שמצד אחד מסירים את הלכלוך ומצד שני לא יהרסו את פלטות המידע.