תפיסת מחשבים ונכסים – "אנטון פילר" Anton Piller

בהליך אזרחי נוצר מצב בו ידוע בוודאות לאחד הצדדים כי הצד השני מחזיק ברשותו ראיות ומוצגים אשר יכולים להועיל לבירור המשפט, והוא חושש כי הם יושמדו או יוסתרו, ועל ידי כך תיפגע זכותו לבירור האמת באופן שישפיע גם על תוצאות המשפט. כדי למנוע מצב כזה, הוא מבקש להוציא צו לתפיסת המוצגים והראיות. על פי רוב, הפניה לשופט נעשית במעמד צד אחד, בלי שהצד השני יודע על עצם הדיון בבקשה.

חברת צ'יפ מחשבים משמשת מומחה מטעם בית המשפט מכח צו "אנטון פילר". על פי צו זה ניתן להכנס לחצרות הנתבע ולתפוס מסמכים, מחשבים וכל דבר היכול לבסס את התביעה ולסייע לחקת האמת. וזה כאשר יש חשש כי הראיות יושמדו או יוסתרו, ועל ידי כך תיפגע זכותו לבירור האמת באופן שישפיע גם על תוצאות המשפט.

לאחר תפיסת הנכסים אנו מכינים חוות דעת המפרטת את סוגי החומרים שנתפסו ונותנים לבית המשפט תמונת מצב אמינה אודות החומרים והקפרת מצב בו הם נמצאים.

*אנא אל תנסו להתעסק עם הדיסק במעבדות לא מקצועיות עם ציוד לא מתאים, ככה הסיכוי לשחזור יקטן המחיר וזמן העבודה יגדל.

המידע נחוץ לך מיד? שירות שחזור חירום 24/7 בכל ימות השנה בטל': 052-6212150